Grupa docelowa – do kogo kierować kampanie reklamowe?

Określenie konkretnych cech osób, które będą odbiorcami komunikatu reklamowego jest pierwszym i jednym z najistotniejszych etapów kampanii.