Jak zdefiniować cele kampanii reklamowej?

Określenie celów jest jednym z najważniejszych etapów przygotowywania planu kampanii reklamowej. Ułatwia organizację późniejszych działań i efektywne wykorzystanie budżetu reklamowego.